Provincie Limburg

Infour werkte ruim 10 jaar voor de Provincie Limburg. Behalve advertenties en de communicatie voor jaarlijkse bijeenkomsten verzorgden we concepten en ontwerpen rondom grootschalige projecten. Voorbeelden: een bidboek mbt de investeringsagenda voor Limburg en het presentatieboek over de Floriade.

categories:
branding
concept
design
print